Aktualności

04.10.2017
Rozporządzenie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych


Bank Spółdzielczy w Głogowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

  • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
  • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
  • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

  • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
  • odrzucenie przelewu,
  • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

  • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
  • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

 


29.09.2017
Szanowni Klienci

Informujemy, że od 02 października 2017r. placówki Banku Spółdzielczego w Głogowie będą czynne w godzinach:

 

Placówka

godziny otwarcia

Filia Banku Spółdzielczego Pęcław 28

08:00 - 15:30

Punkt Obsługi Klienta Głogów ul. Mickiewicza 55

08:00 - 14:00

 

Godziny pracy pozostałych placówek pozostają bez zmian 

 


26.09.2017
Ogłoszenie

Bank Spółdzielczy w Głogowie ul.Sikorskiego 15 informuje, że w dniu

 

15 listopada 2017r. o godz. 12:40

 

w Sądzie Rejonowym w Głogowie  ul. Kutrzeby 2, w sali nr 113 odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej w miejscowości Głogów ul. Kamienna Droga 48, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW     LE1G/00036833/0.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę   2.077.000,00 zł.

 

Cena wywołania stanowi 3/4 wartości oszacowania i wynosi   1.557.750,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 207.700,00 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię  można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA nr 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie tel.(076) 835-74-14 wew. 47 lub z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosław Kowalczewski tel. (076) 853 28 04 


07.09.2017
Szanowni klienci

Informujemy, że w dniu 09 wrzesień 2017r. (sobota) będzie czynny Punkt Obsługi Klientów w Głogowie przy ul. Mickiewicza 55 w godzinach 7:45-14:30


Zapraszamy 


29.08.2017
500+

Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom Bank Spółdzielczy w Głogowie umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie internetowym EuroBankNet. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.Informacje o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 


10.08.2017
Szanowni klienci

Informujemy, że w dniu 14.08.2017r. (poniedziałek)
Filia Banku Spółdzielczego w Pęcławiu,
Punkt Obsługi Klienta w Głogowie przy ul. Mickiewicza 55
oraz Oddział BS w Jerzmanowej ul. Lipowa 4 

będą nieczynne

 

Godziny pracy pozostałych placówek pozostają bez zmian


Serwis bsglogow.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji Zamknij